Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen inneholder informasjon du har krav på når Norisma AS (heretter «Norisma», «vi», eller «oss») behandler dine personopplysninger ved bruk av våre nettsider. Personopplysninger er opplysninger som direkte eller indirekte kan knyttes til deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Vi behandler hovedsakelig personopplysninger fordi det er nødvendig for at du skal kunne kjøpe fra vår nettside. I noen tilfeller vil vi også behandle opplysninger for markedsføringsformål, eller for å overholde en rettslig forpliktelse. Du kan lese mer om dette under.

Personvernerklæringens innhold

 1. Behandlingsansvarlig og kontaktopplysninger
 2. Hvilke typer personopplysninger samler vi inn?
 3. For hvilke formål bruker vi personopplysninger, og hva er vårt behandlingsgrunnlag?
 4. Overføring til tredjeparter
 5. Markedsføringskontroll
 6. Dine rettigheter
 7. Oppbevaringsperiode
 8. Sikkerhet
 9. Mindreårige
 10. Oppdateringer

1. BEHANDLINGSANSVARLIG OG KONTAKTOPPLYSNINGER

Norisma er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger som det redegjøres for i denne erklæringen. Det betyr at Norisma er ansvarlig for å sikre opplysningene dine, at de behandles på lovlig måte, og at dine rettigheter ivaretas.

Har du spørsmål om vår behandling av personopplysninger, kan du kontakte oss på:

Norisma AS
Adresse: Maridalsveien 163, 0461 Oslo
Org. nr: 997 355 911
Telefon til kundeservice: 21 56 09 80
E-mail: [email protected]

2. HVILKE TYPER PERSONOPPLYSNINGER SAMLER VI INN?

Vi innhenter og behandler følgende opplysninger som kan knyttes til deg:

 • Navn (Fornavn og etternavn)
 • E-postadresse
 • Postadresse
 • Telefonnummer
 • Opplysninger om kjøpshistorikk
 • Eventuelle kundeservicehenvendelser

Bruk av cookies

Vår nettside benytter informasjonskapsler (cookies) for å kunne analysere hvor trafikken kommer fra, hva som blir trykket på, utarbeidelse av statistikk osv. for å kunne tilby bedre nettsider og markedsføre våre produkter.

Sosial medier

Norisma benytter aktivt sosiale medier som f.eks. Facebook, Instagram, Snapchat og TikTok. Vi gjør oppmerksom på at dersom du besøker oss via slike medier er det personvernerklæringen til det aktuelle nettstedet som gjelder.

På sosiale medier vil vi legge ut nyheter, gode tilbud og konkurranser. Dersom du deltar på en konkurranse via sosiale medier vil personopplysninger om deg kunne bli registrert i vårt system. En slik registrering baserer vi på samtykke fra deg.

Vi benytter oss også av sosiale medier for direkte markedsføring, ved at annonser om våre produkter vil kunne fremkomme på din profil på sosiale medier. I denne forbindelse deler vi e-posten din for å komme med målrettede annonser. Vi vil kun dele e-posten din med tredjeparter etter samtykke fra deg.

3. FOR HVILKE FORMÅL BRUKER VI PERSONOPPLYSNINGER, OG HVA ER VÅRT BEHANDLINGSGRUNNLAG?

Norisma innhenter bare personopplysninger for spesifikke formål. Vår behandling av opplysningene har alltid rettslig grunnlag i Personvernforordningen (GDPR) artikkel 6, noe som kalles «behandlingsgrunnlag». Under følger en oversikt over våre formål og behandlingsgrunnlag.

Formål

Kategorier av opplysninger vi kan behandle

Rettsgrunnlag for behandling og berettiget interesse hvis relevant

Kundeadministrasjon:

Norisma bruker personopplysninger for å tilby våre tjenester til deg, herunder å identifisere deg som kunde, kommunisere med deg og gi deg relevante meldinger.

Vi vil bruke dine personopplysninger for å oppfylle de forpliktelser som vi har påtatt oss for gjennomføring av ditt abonnement, samt kundeadministrasjon og fakturering.

Kontaktinformasjon, kundehenvendelser og kjøpshistorikk.

Nødvendig for å oppfylle en avtale du er part i, eller for å gjennomføre tiltak på din anmodning før en avtaleinngåelse (GDPR art. 6 nr. 1(b)).

Analyse, utvikling og drift av våre nettsteder og tjenester:

Norisma vil i enkelte tilfeller benytte personopplysninger for:
1) Å gjennomføre dataanalyser og revisjoner.
2) Å identifisere brukstrender ved bruk av våre nettsteder og analysere effektiviteten av kommunikasjonen vår.
3) Å oppdage, forhindre, og undersøke svindel
4) Å utvikle, øke, forbedre eller modifisere produktene og tjenestene våre.
5) Å sjekke din mulighet til å få tilgang til eller bruke bestemte produkter eller tjenester.
6) Bedre å forstå hvordan produktene og tjenestene våre påvirker deg og de du har omsorg for.
7) Å drive og utvikle forretningsaktivitetene våre.

For eksempel kontaktinformasjon og informasjon om hvordan du samhandler med våre nettsider.

Vår berettigede interesse i utvikling og drift av nettsidene, samt identifikasjon av etterspørsel etter nye produkter og tjenester (GDPR art. 6 nr. 1(f)).

Markedsføring:

Norisma ønsker å gi deg relevante opplysninger om nyheter og produkter i form av annonser eller nyhetsbrev.
Personopplysninger vil også kunne bli brukt i markedsføringsøyemed til markedssegmentering og utarbeidelse av målgrupper.

Ditt samtykke når dette er påkrevd etter gjeldende lovgivning (GDPR art. 6 nr. 1(a)).
I andre tilfeller vil markedsføringshenvendelser kunne sendes basert på Norisma sin berettigede interesse i å holde deg oppdatert om nyheter, trender og produkter (GDPR art. 6 nr. 1 (f)).

Oppfylle rettslige forpliktelser:

Norisma vil i enkelte tilfeller behandle dine personopplysninger for å overholde rettslige forpliktelser, f.eks. oppbevaringsplikt etter regnskaps- og bokføringslovgivningen.

For eksempel opplysninger om kundeforholdet ditt, herunder gjennomførte betalinger.

Behandling er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler Norisma (GDPR art. 6 nr. 1 (c)).

Rettslig håndheving, omorganiseringer mv:

I den grad det er nødvendig vil vi kunne dele dine person- opplysninger med tredje- parter for å håndheve våre kjøpsvilkår, for å beskytte våre rettigheter, eiendom, deg eller andre.

I tillegg kan vi bruke, tilgjengeliggjøre eller overføre person- opplysninger til tredjeparter i forbindelse med omorganisering, fusjon, salg, joint venture, oppdrag, overføring eller annen disposisjon av hele eller deler av vår virksomhet, eiendeler eller aksjer (inkludert i forbindelse med konkurs eller lignende prosesser).

Kontaktopplysninger og opplysninger om ditt kundeforhold.

Vår berettigede interesse i å forsvare eller gjøre gjeldende rettskrav.

Vår og tredjeparters berettigede interesse i gjennomføring av salg, restrukturering av virksomhet, herunder realisering av eiendeler (GDPR art. 6 nr. 1(f)).

Dersom vi benytter ditt samtykke som behandlingsgrunnlag, kan du når som helst trekke tilbake dette, enten ved å kontakte oss eller ved å følge instruksjoner angitt i våre nyhetsbrev eller SMS. At du trekker tilbake ditt samtykke påvirker ikke lovligheten av vår behandling av personopplysninger før samtykket ble trukket tilbake.

4. OVERFØRING TIL TREDJEPARTER

Vi kan dele personopplysninger med følgende tredjeparter:

 1. Våre tredjepartsleverandører, for å levere tjenester som varelager og distribusjon, webhotell, dataanalyse, informasjonsteknologi og relatert infrastrukturforsyning, kundeservice, e-postlevering, finansieringstjenester og andre tjenester. Deres databehandling og tilgang til personopplysninger er regulert i avtaler som bl.a. pålegger tredjepartene taushetsplikt.
 2. Andre selskaper som vi samarbeider med om bestemte tjenester, f.eks. eksterne leverandører som bistår oss med å sende ut informasjon til kunder.
 3. Til relevante myndigheter i den grad det er basert på en rettslig forpliktelse som påhviler oss.

5. MARKEDSFØRINGSKONTROLL

Hvis du ikke lenger vil motta markedsføringskommunikasjon fra oss, ta kontakt med oss som angitt i punkt 1, eller følg relevante instruksjoner som fremgår av markedsføringskommunikasjonen. Du kan begrense tilpassede annonser på tredjeparters nettsteder ved å følge instruksjonene i vår policy for informasjonskapsler (cookies).

6. DINE RETTIGHETER

Du har rett til tilgang til dine personopplysninger, herunder å etterspørre informasjon om opphavet, omfanget og mottakere av de lagrede opplysningene samt grunnen til at de er lagret.

Du har rett til å be oss om å korrigere, fullføre, anonymisere og i noen tilfeller slette dine personopplysninger. Hvis opplysningene er uriktige eller ufullstendige, har du rett til å få opplysningene rettet med de begrensninger som følger av lovgivningen. Du har også rett til å protestere på vår behandling av opplysningene dine der vi har bedt om samtykke til å behandle opplysninger om deg og rett til å trekke dette samtykket tilbake.

Det finnes noen unntak for disse rettighetene. For eksempel kan vi, i enkelte tilfeller, nekte deg tilgang til personopplysninger dersom dette medfører at du får innsyn i personopplysninger til en annen person, eller om vi er juridisk forhindret i å utlevere slike opplysninger. I noen tilfeller kan vi beholde opplysninger selv etter at du har trukket tilbake samtykket, f.eks. der en rettslig forpliktelse pålegger oss å beholde opplysningene. Du kan lese mer om dine rettigheter på Dine rettigheter | Datatilsynet.

Dersom du ber om begrensing av behandling av dine personopplysninger kan det føre til at enkelte produkter og tjenester ikke lenger vil være tilgjengelig for deg. Vi oppfordrer deg derfor til å kontakte oss for å få mer informasjon om hvilke konsekvenser en begrensning kan bety for ditt kundeforhold.

For å utøve dine rettigheter kan du kontakte oss som angitt i punkt 1. Du har rett til å klage til relevant tilsynsmyndighet (Datatilsynet i Norge), dersom du mener vår behandling av dine personopplysninger er ulovlig.

Spørsmål om vår behandling av personopplysninger om deg, retting, sletting eller annet kan rettes til [email protected] . Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir deg tilgang til dine egne personopplysninger– og ikke til noen som gir seg ut for å være deg.

7. OPPBEVARINGSPERIODE

Vi oppbevarer personopplysningene så lenge det er nødvendig eller tillatt i lys av formålet/formålene de ble innhentet for og som beskrevet i denne personvernerklæringen. Kriteriene som brukes til å bestemme våre oppbevaringsperioder inkluderer: (i) hvor lang tid vi har et løpende kundeforhold til deg; (ii) om vi er underlagt en rettslig forpliktelse; (iii) om det er blitt avgitt samtykke til elektronisk kommunikasjon; (iv) om det foreligger en berettiget interesse i tråd med artikkel 6 nr. 1(f); eller (v) om oppbevaring er nødvendig for å forsvare oss mot rettskrav.

Med mindre vi har rettslige forpliktelser som krever noe annet, oppbevarer opplysninger om deg som kunde så lenge det eksisterer et kundeforhold og i maksimalt 3 år etter opphør av avtaleforholdet. Etter dette vil personopplysninger bli slettet.

8. SIKKERHET

Vi har etablert tekniske og organisatoriske tiltak i samarbeid med Direct House Arendal AS for å sikre at personopplysninger behandles på en trygg og konfidensiell måte. Dette inkluderer tiltak for å beskytte mot uautorisert tilgang, endring, avsløring eller ødeleggelse av opplysninger.

9. MINDREÅRIGE

Våre nettsider er ikke rettet mot personer under 18 år, og vi vil ikke behandle personopplysninger knyttet til mindreårige. Hvis du er under 18 år, trenger du tillatelse fra dine foreldre eller verge til å bruke nettsiden. Ta kontakt med dine foreldre eller verge før du bruker nettsiden.

Hvis du gir oss personopplysninger til personer under 18 år, betyr det at du bekrefter at du har myndighet til å gjøre det, og at du kan påvise slik myndighet til oss på forespørsel.

10. OPPDATERINGER

Vi oppdaterer personvernerklæringen med jevne mellomrom. Sist oppdatert: 29.8.2023

⏳BEGRENSET ANTALL KAMPANJEPAKKER: Prøv oss til kun 199,- (orginal pris: 298,-)

Vi lanserer snart nytt design og selger derfor ut lageret vårt! Begrenset antall kampanjepakker. Bestill første pakke til kun 199 kr - rask levering!
Etter velkomsttilbudet vil jeg motta tre måneders forbruk hver tredje måned frem til oppsigelse for kun kr 298,- per måned (kr 894,- hver tredje måned).
Over 400 000 solgte pakker - gjør som flere tusen kunder før deg
Selges som abonnement uten bindingstid.

NÅ TIL KUN 199,- (2)
 • Pakken sendes direkte til postkassen. Alltid gratis frakt
 • Rask levering, 3-5 dager postgang
 • Betalt med faktura etter mottak av varen
 • Tast inn din e-postadresse og trykk "Gå videre" for å bestille